top > AtCoder Contests > AtCoder Regular Contests > AtCoder Regular Contest 030

AtCoder Regular Contest 030

2014-11-29 21:00:00 JST / Standings on AtCoder

Rank Handle A B C D E F Total Per
for
mance
Old
Rat
ing
New
Rat
ing
Diff
1 anta 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
2 ainu7 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
3 ichyo 100.00 100.00 100.00 300.00
4 LayCurse 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00
5 uwi 100.00 100.00 100.00 300.00
6 Darsein 100.00 100.00 100.00 300.00
7 mamekin 100.00 100.00 100.00 300.00
8 tozangezan 100.00 100.00 100.00 300.00
9 yuusti 100.00 100.00 100.00 300.00
10 climpet 100.00 100.00 100.00 300.00
11 y3eadgbe 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00
12 august14 100.00 100.00 100.00 300.00
13 EmK 100.00 100.00 100.00 300.00
14 sky58 100.00 100.00 100.00 300.00
15 logicmachine 100.00 100.00 100.00 300.00
16 tanzaku 100.00 100.00 100.00 300.00
17 yutaka1999 100.00 100.00 100.00 300.00
18 zerokugi 100.00 100.00 100.00 300.00
19 takapt 100.00 100.00 100.00 300.00
20 kmjp 100.00 100.00 100.00 300.00
21 hasi 100.00 100.00 100.00 300.00
22 yosupo 100.00 100.00 100.00 300.00
23 sugim48 100.00 100.00 100.00 300.00
24 garasubo 100.00 100.00 100.00 300.00
25 dai1741 100.00 100.00 100.00 300.00
26 mkotha 100.00 100.00 100.00 300.00
27 izuru 100.00 100.00 100.00 300.00
28 kusano 100.00 100.00 100.00 300.00
29 sigma425 100.00 100.00 100.00 300.00
30 IH19980412 100.00 100.00 200.00
31 nodchip 100.00 100.00 0.00 200.00
32 reew2n 100.00 100.00 200.00
33 camypaper 100.00 100.00 0.00 200.00
34 piroz95 100.00 100.00 200.00
35 satos 100.00 100.00 0.00 200.00
36 assy 100.00 100.00 200.00
37 raven38 100.00 100.00 0.00 200.00
38 tsukasa_diary 100.00 100.00 0.00 200.00
39 nhirokinet 100.00 100.00 200.00
40 yokozuna57 100.00 100.00 200.00
41 nakari_1124 100.00 100.00 200.00
42 Hec 100.00 100.00 200.00
43 s1200008 100.00 100.00 200.00
44 tanakh 100.00 100.00 200.00
45 purple928 100.00 100.00 200.00
46 ishikado 100.00 100.00 0.00 200.00
47 BGSC 100.00 100.00 200.00
48 Ryosuke839 100.00 100.00 0.00 200.00
49 mondatto 100.00 100.00 0.00 200.00
50 kakira 100.00 100.00 200.00
51 kojingharang 100.00 100.00 0.00 200.00
52 okura 100.00 100.00 200.00
53 yaoshimax 100.00 100.00 200.00
54 numa 100.00 100.00 200.00
54 inuhiroshi 100.00 100.00 0.00 200.00
56 phyllo 100.00 100.00 0.00 200.00
57 Div9851 100.00 100.00 0.00 200.00
58 saltcandy123 100.00 100.00 200.00
59 UminchuR 100.00 100.00 200.00
60 deflat 100.00 100.00 200.00
61 yaketake08 100.00 100.00 0.00 200.00
62 nuip 100.00 100.00 0.00 200.00
63 lawliet3110 100.00 100.00 0.00 200.00
64 momen06 100.00 100.00 200.00
65 koyumeishi 100.00 100.00 200.00
66 Hachimori 100.00 100.00 200.00
67 ayashiro 100.00 100.00 0.00 200.00
68 nikeeshi 100.00 100.00 200.00
69 Kmcode 100.00 100.00 0.00 200.00
69 sate3saku3 100.00 100.00 200.00
71 dussel 100.00 100.00 200.00
72 ei13333 100.00 100.00 0.00 200.00
73 arosh 100.00 100.00 0.00 200.00
74 goodbaton 100.00 100.00 200.00
75 a5ua 100.00 100.00 200.00
76 Lepton 100.00 100.00 0.00 200.00
77 tubo28 100.00 100.00 200.00
78 j_gui0121 100.00 100.00 200.00
79 okaduki 100.00 100.00 200.00
80 thorikawa 100.00 100.00 200.00
81 yuyak 100.00 100.00 200.00
82 sekiye 100.00 100.00 200.00
83 lrmystp 100.00 100.00 200.00
84 uranus 100.00 100.00 200.00
85 tatuyan 100.00 100.00 200.00
86 jczni 100.00 100.00 0.00 200.00
87 soupe 100.00 100.00 200.00
88 omochana2 100.00 100.00 200.00
89 kimiyuki 100.00 100.00 0.00 200.00
90 iwashi31 100.00 100.00 200.00
91 ioryz 100.00 100.00 200.00
92 cojna 100.00 100.00 200.00
93 takuk 100.00 100.00 0.00 200.00
94 id_kangaete 100.00 100.00 200.00
95 gotto 100.00 100.00 200.00
96 Tan90909090 100.00 100.00 200.00
97 warm4C0 100.00 100.00 200.00
98 almizaar 100.00 100.00 200.00
99 mas 100.00 100.00 200.00
100 cympfh 100.00 100.00 200.00
101 gsmz 100.00 100.00 200.00
102 rabbit_TR 100.00 100.00 200.00
103 taketake0609 100.00 100.00 200.00
104 kmatsunaga 100.00 100.00 200.00
105 fuzuiR 100.00 100.00 200.00
106 mkiken 100.00 100.00 200.00
107 mayumini 100.00 100.00 200.00
108 kagemiku 100.00 100.00 200.00
109 etheriqa 100.00 100.00 200.00
110 hogekura 100.00 100.00 200.00
111 pnp 100.00 100.00 200.00
112 monman53 100.00 100.00 200.00
113 mitsuchie 100.00 100.00 200.00
114 tanutarou 100.00 100.00 200.00
115 BlackLemon 100.00 100.00 200.00
116 osakanasan 100.00 100.00 200.00
117 iwashisnake 100.00 100.00 200.00
118 comocomo 100.00 100.00 200.00
119 startcpp 100.00 100.00 200.00
120 OUDON 100.00 100.00 200.00
121 kei 100.00 100.00 200.00
122 sash 100.00 100.00 200.00
123 papepi 100.00 100.00 200.00
124 apple_juice 100.00 100.00 200.00
125 haru 100.00 100.00 200.00
126 mecha_g3 100.00 100.00 200.00
127 shirakia 100.00 100.00 200.00
128 stone725 100.00 100.00 200.00
129 ykl08 100.00 100.00 200.00
130 rikku 100.00 100.00 200.00
131 soimort 100.00 100.00 200.00
132 WahrGrowth 100.00 100.00 200.00
133 Ashurnasirpal 100.00 100.00 200.00
134 yuki2006 100.00 100.00 200.00
135 tanitanin 100.00 100.00 200.00
136 yama6 100.00 100.00 200.00
137 kohyatoh 100.00 100.00 200.00
138 TakaakiUmedu 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00
139 mayoko 100.00 100.00 200.00
140 shisyamo1192 100.00 100.00 200.00
141 tea_leaf 100.00 100.00 200.00
142 fof 100.00 100.00 200.00
143 cryspharos 100.00 100.00 200.00
144 cocodrips 100.00 100.00 200.00
145 gamelove765 100.00 0.00 100.00
146 agekutar 100.00 0.00 100.00
147 Fuh 100.00 100.00
148 canon4444 100.00 100.00
149 damekamo 100.00 100.00
150 paralleltree 100.00 100.00
151 minus9d 100.00 0.00 100.00
152 donkey 100.00 0.00 100.00
153 brly 100.00 0.00 100.00
154 medaka 100.00 0.00 100.00
155 yukitohj 100.00 0.00 100.00
156 haraduka 100.00 0.00 100.00
157 iggg_noob 100.00 0.00 100.00
158 jkojm23 100.00 100.00
159 Aminyl 100.00 0.00 100.00
160 t8m8 100.00 100.00
161 theoldmoon0602 100.00 100.00
162 wakamoly 100.00 100.00
163 badcoder 100.00 0.00 100.00
163 amano 100.00 0.00 100.00
165 coricozizi 100.00 100.00
166 yousack728 100.00 100.00
167 XzA_2123 100.00 100.00
168 tkzw_21 100.00 0.00 100.00
169 yasuyuky 100.00 100.00
170 kurikazu 100.00 0.00 100.00
171 tokusin 100.00 0.00 100.00
172 natsuru 100.00 100.00
173 taku_d5 100.00 100.00
174 cainekanak 100.00 100.00
175 yusya 100.00 100.00
176 NSTomoS 100.00 100.00
177 uji52 100.00 100.00
178 yokabb 100.00 0.00 100.00
179 sayu 100.00 100.00
179 himkt 100.00 100.00
181 YMT 100.00 100.00
182 chiwakii 100.00 0.00 100.00
183 ryogo108 100.00 0.00 100.00
184 toru34 100.00 100.00
185 yosidaa 100.00 0.00 0.00 100.00
186 goryudyuma 100.00 0.00 0.00 100.00
187 matsu7874 100.00 0.00 100.00
188 no_maddo 100.00 100.00
189 j12013 100.00 100.00
190 majiang 100.00 100.00
191 moheiji 100.00 100.00
192 shuhei23 100.00 0.00 100.00
193 o2ma3 100.00 100.00
194 pekoong 100.00 0.00 100.00
195 jin_matakich 100.00 100.00
196 oduk 100.00 0.00 100.00
197 tuppole 100.00 100.00
198 hiroyuki_harahe 100.00 100.00
199 lay20114 100.00 0.00 100.00
200 minpou 100.00 0.00 100.00
201 nida_001 100.00 0.00 100.00
202 kyoroid 100.00 100.00
203 wtnk0812 100.00 100.00
204 ymduu 100.00 100.00
205 iwamoto 100.00 100.00
206 hiyokko2 100.00 100.00
207 n_knuu 100.00 100.00
208 takaaki_i0914 100.00 100.00
209 tanishiking24 100.00 100.00
210 fsh 100.00 0.00 100.00
211 minorin 100.00 100.00
211 garnacha 100.00 0.00 100.00
213 blue0620 100.00 100.00
214 chigichan24 100.00 100.00
215 shishamo 100.00 100.00
216 rabbitfoot 100.00 100.00
217 dorpi 100.00 0.00 100.00
218 mhayashi1120 100.00 100.00
219 cp0n 100.00 100.00
220 kametaso 100.00 100.00
221 orihara 100.00 0.00 0.00 100.00
222 Doxes 100.00 100.00
223 ugou_solit 100.00 100.00
224 kuuso 100.00 0.00 100.00
225 kamijo 100.00 0.00 100.00
226 parfait 100.00 0.00 100.00
227 porepore 100.00 100.00
228 spade630 100.00 0.00 100.00
229 pocarist 100.00 0.00 100.00
230 richard 100.00 0.00 100.00
231 nozawa 100.00 100.00
232 FLFL 100.00 100.00
232 wanimaru47 100.00 0.00 100.00
234 poltol1 100.00 100.00
235 dosen601 100.00 100.00
236 taku_1 100.00 100.00
237 lodnix 100.00 100.00
238 st_rozeo 100.00 100.00
239 fetburner 100.00 0.00 100.00
240 skygate0000 100.00 100.00
241 caoyu01 100.00 100.00
242 pappagukun 100.00 100.00
243 norikone 100.00 100.00
244 ruorua 100.00 100.00
245 kyave3 100.00 100.00
246 mahsan84 100.00 0.00 100.00
247 cony0328 100.00 100.00
248 omniheal 100.00 0.00 100.00
249 s5412039 100.00 100.00
250 yoizu 100.00 0.00 100.00
251 mkjiro 100.00 100.00
252 zakuro9715 100.00 100.00
253 sr_820 100.00 100.00
254 dive00bookbug 100.00 100.00
255 tyochiai 100.00 100.00
256 sappleki 100.00 100.00
257 Nekomimimi 100.00 100.00
258 togatoga 100.00 100.00
259 gamera416 100.00 0.00 100.00
260 yuuta343 100.00 100.00
261 yoshiyuki 100.00 100.00
262 grem 0.00 100.00 100.00
263 qzwpq 100.00 100.00
264 creatorstree 0.00 100.00 100.00
265 sorekara 100.00 100.00
266 ymca 100.00 100.00
267 tsuneo 100.00 100.00
268 yamachuco 100.00 0.00 100.00
269 rickytheta 100.00 100.00
270 no15_renne 100.00 0.00 100.00
271 zero0yumechi 100.00 100.00
272 passcut2000 100.00 0.00 100.00
273 marutsugu0 100.00 100.00
274 suzumebi 100.00 0.00 100.00
275 cminus2 0.00 0.00
275 i7sm 0.00 0.00
275 cherry7kurai24 0.00 0.00
275 roxion1377 0.00 0.00
275 Nrsdogs 0.00 0.00
275 mds_boy 0.00 0.00
275 itkitjp 0.00 0.00
275 strasp09 0.00 0.00
275 t066 0.00 0.00
275 hato2000 0.00 0.00 0.00
275 oigami 0.00 0.00
275 luckyno9 0.00 0.00
275 bibinnba9635 0.00 0.00
275 tiyo2112 0.00 0.00
275 naru 0.00 0.00 0.00
275 sat70 0.00 0.00 0.00
275 ads100 0.00 0.00
275 innocentmame 0.00 0.00
275 setchi_ 0.00 0.00
275 milkchuchu 0.00 0.00
275 kurenaif 0.00 0.00
275 omu 0.00 0.00
275 tochukaso 0.00 0.00
275 odan 0.00 0.00
275 somo666 0.00 0.00
275 maytheplic 0.00 0.00
275 metasequo 0.00 0.00 0.00
275 b344imijis 0.00 0.00
275 nophey 0.00 0.00
275 fucktheworld 0.00 0.00 0.00
275 MSDG_SKR 0.00 0.00
275 smallgate 0.00 0.00
275 shoou0000 0.00 0.00
275 nuffo 0.00 0.00
275 chronotable 0.00 0.00
275 diginatu 0.00 0.00
275 trmc 0.00 0.00
275 turkey1123 0.00 0.00