top > AtCoder Contests > AtCoder Regular Contests > AtCoder Regular Contest 048

AtCoder Regular Contest 048

2016-03-05 21:00:00 JST / Standings on AtCoder

Rank Handle A B C D E F Total Per
for
mance
Old
Rat
ing
New
Rat
ing
Diff
1 sugim48 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00
2 kawatea 100.00 100.00 100.00 300.00
3 yokozuna57 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00
4 LayCurse 100.00 100.00 100.00 300.00
5 tokoharu 100.00 100.00 100.00 300.00
6 square1001 100.00 100.00 100.00 300.00
7 august14 100.00 100.00 100.00 300.00
8 climpet 100.00 100.00 100.00 300.00
9 anta 100.00 100.00 100.00 300.00
10 a2stnk 100.00 100.00 100.00 300.00
11 kcm1700 100.00 100.00 100.00 300.00
12 zerokugi 100.00 100.00 100.00 300.00
13 hamadu 100.00 100.00 100.00 300.00
14 logicmachine 100.00 100.00 100.00 300.00
15 Kmcode 100.00 100.00 100.00 300.00
16 kmjp 100.00 100.00 100.00 300.00
17 not 100.00 100.00 100.00 300.00
18 KeiyaSakabe 100.00 100.00 100.00 300.00
19 rickytheta 100.00 100.00 0.00 200.00
20 satashun 100.00 100.00 200.00
21 mayoko 100.00 100.00 200.00
22 selpo 100.00 100.00 0.00 200.00
23 sky58 100.00 100.00 0.00 200.00
24 piroz95 100.00 100.00 200.00
25 reew2n 100.00 100.00 200.00
26 Isurugieri 100.00 100.00 0.00 200.00
27 camypaper 100.00 100.00 200.00
28 tsukasa_diary 100.00 100.00 200.00
29 gotto 100.00 100.00 200.00
30 tatuyan 100.00 100.00 200.00
31 lan 100.00 100.00 200.00
32 jin_matakich 100.00 100.00 0.00 200.00
33 yaoshimax 100.00 100.00 200.00
34 PIandS 100.00 100.00 0.00 200.00
35 koyumeishi 100.00 100.00 0.00 200.00
36 torus711 100.00 100.00 200.00
37 tubo28 100.00 100.00 200.00
38 kyuridenamida 100.00 100.00 0.00 200.00
39 palpal 100.00 100.00 200.00
40 rabbit_TR 100.00 100.00 0.00 200.00
41 drafear 100.00 100.00 200.00
42 xumpei 100.00 100.00 200.00
43 snakazawa 100.00 100.00 200.00
44 latte0119 100.00 100.00 200.00
45 hirokazu1020 100.00 100.00 200.00
46 spica314 100.00 100.00 200.00
47 hotpepsi 100.00 100.00 0.00 200.00
48 yaketake08 100.00 100.00 200.00
49 Hachimori 100.00 100.00 200.00
50 ei13333 100.00 100.00 0.00 200.00
51 scor 100.00 100.00 0.00 200.00
52 yurahuna 100.00 100.00 200.00
53 mondatto 100.00 100.00 200.00
54 shiratty8 100.00 100.00 200.00
55 imulan 100.00 100.00 200.00
56 Tan90909090 100.00 100.00 200.00
57 ctyl 100.00 100.00 200.00
58 t8m8 100.00 100.00 200.00
59 tanakh 100.00 100.00 200.00
60 kotamanegi 100.00 100.00 200.00
61 minus9d 100.00 100.00 0.00 200.00
62 takamoto 100.00 100.00 200.00
63 KenjiH 100.00 100.00 200.00
64 kuuso 100.00 100.00 200.00
65 Ow1 100.00 100.00 200.00
66 Hec 100.00 100.00 200.00
67 SGI 100.00 100.00 200.00
68 konjo 100.00 100.00 200.00
69 TangentDay 100.00 100.00 200.00
70 femto16 100.00 100.00 200.00
71 cls0001011 100.00 100.00 0.00 200.00
72 sekiye 100.00 100.00 200.00
73 gasin 100.00 100.00 200.00
74 T1610 100.00 100.00 200.00
75 peradfn1126 100.00 100.00 200.00
76 lay20114 100.00 100.00 0.00 200.00
77 grayzer 100.00 100.00 200.00
78 cympfh 100.00 100.00 200.00
79 koyahi 100.00 100.00 200.00
80 base64 100.00 100.00 200.00
81 nona1314 100.00 100.00 200.00
82 treeone 100.00 100.00 0.00 200.00
83 btk15049 100.00 100.00 200.00
84 yu3mars 100.00 100.00 200.00
85 a5ua 100.00 100.00 200.00
86 ark012345 100.00 100.00 200.00
87 cherry7kurai24 100.00 100.00 0.00 200.00
88 Hoi_koro 100.00 100.00 0.00 200.00
89 chiguri 100.00 100.00 200.00
90 plat 100.00 100.00 0.00 200.00
91 oyas 100.00 100.00 200.00
92 tshita 100.00 100.00 200.00
93 holeguma 100.00 100.00 0.00 200.00
94 Yazaten 100.00 100.00 200.00
95 elkurin 100.00 100.00 200.00
96 iica 100.00 100.00 0.00 200.00
97 Tenpa0201 100.00 100.00 200.00
98 kobae964 100.00 100.00 0.00 200.00
99 Gobi 100.00 100.00 200.00
99 tsuzu 100.00 100.00 200.00
101 vain0 100.00 100.00 200.00
102 kou 100.00 100.00 200.00
103 amano 100.00 100.00 200.00
104 kani1128 100.00 100.00 200.00
105 odan 100.00 100.00 200.00
106 sumoooru 100.00 100.00 0.00 200.00
107 saharan 100.00 100.00 200.00
108 Iceman0 100.00 100.00 200.00
109 taktah 100.00 100.00 0.00 200.00
110 damekamo 100.00 100.00 0.00 200.00
111 Tatsuno 100.00 100.00 200.00
112 bugtori 100.00 100.00 200.00
113 oigami 100.00 100.00 200.00
114 a3636tako 100.00 100.00 0.00 200.00
115 mellotron 100.00 100.00 200.00
116 kouki1223 100.00 100.00 0.00 200.00
117 ysd 100.00 100.00 200.00
118 nanophoto 100.00 100.00 200.00
119 x20 100.00 100.00 200.00
120 startcpp 100.00 100.00 0.00 200.00
121 kazsw 100.00 100.00 200.00
122 cojna 100.00 100.00 200.00
123 uriku 100.00 100.00 200.00
124 hiromi_ayase 100.00 100.00 200.00
125 Rainin 100.00 100.00 200.00
126 cafelate911 100.00 100.00 200.00
127 themoai34 100.00 100.00 200.00
128 Nekomimimi 100.00 100.00 200.00
129 puyopop 100.00 100.00 200.00
130 tookunn 100.00 100.00 200.00
131 chuka231 100.00 100.00 200.00
132 daiota 100.00 100.00 200.00
133 zero0yumechi 100.00 100.00 200.00
134 M_Saito 100.00 100.00 200.00
135 hoget157 100.00 100.00 200.00
136 tatt61880 100.00 100.00 200.00
137 airis 100.00 100.00 200.00
138 eigh8_t 100.00 100.00 200.00
139 sy12 100.00 100.00 200.00
140 pekoong 100.00 100.00 200.00
141 nerimadaikon 100.00 100.00 200.00
142 natsuru 100.00 100.00 200.00
143 commy 100.00 100.00 200.00
144 kazh98 100.00 100.00 200.00
145 koyubi 100.00 100.00 200.00
146 npz35 100.00 100.00 200.00
147 tsuneo 100.00 100.00 200.00
148 garnacha 100.00 100.00 200.00
149 fine 100.00 100.00 0.00 200.00
150 passcut2000 100.00 100.00 200.00
151 mikemike 100.00 100.00 0.00 200.00
152 yupotown 100.00 100.00 200.00
153 typijo 100.00 100.00 200.00
154 material 100.00 100.00 200.00
155 SpicyCoffee 100.00 100.00 200.00
156 oicon 100.00 100.00
157 BSer 100.00 0.00 100.00
158 coricozizi 100.00 0.00 100.00
159 amyu47 100.00 0.00 100.00
160 gamma1129 100.00 0.00 100.00
161 komogkomog 100.00 0.00 100.00
162 Fuh 100.00 0.00 100.00
163 konshin 100.00 0.00 100.00
164 Umineko4396 100.00 0.00 100.00
165 remin 100.00 0.00 100.00
166 fushime2 100.00 0.00 100.00
167 deka0106 100.00 0.00 100.00
167 ryom917 100.00 0.00 100.00
169 dephands 100.00 0.00 100.00
170 oduk 100.00 0.00 100.00
171 bovini 100.00 0.00 0.00 100.00
172 ngs 100.00 0.00 100.00
173 kotojpn 100.00 0.00 100.00
174 CrazyBBB 100.00 0.00 100.00
175 yasu89 100.00 0.00 100.00
176 m_buyoh 100.00 0.00 100.00
177 xelmeph 100.00 100.00
178 canon4444 100.00 0.00 100.00
178 ID813 100.00 0.00 100.00
180 sato 100.00 0.00 100.00
181 drump 100.00 0.00 100.00
182 zzz355 100.00 0.00 100.00
183 kurisutankun 100.00 100.00
184 Graphium 100.00 0.00 100.00
185 kuni 100.00 0.00 100.00
186 omochibuster 100.00 0.00 100.00
187 tokumini 100.00 0.00 100.00
188 cdcd 100.00 0.00 100.00
189 sitoa1997 100.00 0.00 100.00
190 pavlocat 100.00 0.00 100.00
191 etizenjellyfish 100.00 0.00 100.00
192 progresssky 100.00 0.00 100.00
193 fetburner 100.00 100.00
194 s5412039 100.00 0.00 100.00
195 patapon 100.00 100.00
196 nak2yoshi 100.00 0.00 100.00
197 mikageda 100.00 100.00
198 gospursgo 100.00 0.00 100.00
199 prog470 100.00 100.00
200 hanoia 100.00 0.00 100.00
201 koturn 100.00 0.00 100.00
202 Ryui 100.00 0.00 100.00
203 hamukichi 100.00 100.00
204 ugwis 100.00 100.00
205 nes_in_it 100.00 100.00
206 zaichu_boc 100.00 0.00 100.00
207 jamilneet 100.00 0.00 100.00
208 kahuu 100.00 0.00 100.00
209 yana87 100.00 100.00
210 ajinori 100.00 100.00
211 arkray 100.00 0.00 100.00
212 platypus 100.00 0.00 0.00 100.00
213 shiitake 100.00 0.00 100.00
214 evesanta 100.00 100.00
215 enum_hack 100.00 0.00 100.00
216 naoto 100.00 0.00 100.00
217 oshiumi 100.00 100.00
218 chojuku 100.00 0.00 0.00 100.00
219 rabbitfoot 100.00 0.00 100.00
220 keitoff314 100.00 0.00 100.00
221 fumino 100.00 0.00 100.00
222 yoshikik 100.00 0.00 100.00
223 naoyk1212 100.00 100.00
224 YujiSoftware 100.00 0.00 100.00
225 akameco 100.00 0.00 100.00
226 tsuday 100.00 0.00 100.00
227 hiyokko2 100.00 100.00
228 hahho 100.00 0.00 100.00
229 tarako 100.00 100.00
230 sumi1375 100.00 0.00 100.00
231 hanamiya4423 100.00 0.00 100.00
232 nyon 100.00 0.00 100.00
233 tatsuyuki 100.00 0.00 100.00
234 warahiko 100.00 0.00 100.00
235 MENNKOIY 100.00 100.00
236 charolles24 100.00 0.00 100.00
236 tibimosu 100.00 0.00 100.00
238 bonono 100.00 0.00 100.00
239 UxMA 100.00 0.00 100.00
240 oyakodon 100.00 0.00 100.00
241 maze1230 100.00 0.00 100.00
242 eunospd 100.00 0.00 100.00
243 yuma25689 100.00 0.00 100.00
244 palloc 100.00 0.00 100.00
245 colliec 100.00 0.00 0.00 100.00
246 coco18000 100.00 0.00 100.00
247 yukirin 100.00 0.00 100.00
248 mitohato 100.00 0.00 100.00
249 cappepsi 100.00 0.00 100.00
250 xdeath 100.00 0.00 100.00
251 amusan 100.00 0.00 100.00
252 kurome 100.00 100.00
253 ikeha 100.00 0.00 100.00
254 inbe4 100.00 0.00 100.00
255 kurokoji 100.00 0.00 100.00
256 wlantakumi 100.00 100.00
257 takuk 100.00 0.00 100.00
258 kimitoboku 100.00 0.00 100.00
259 kato115 100.00 0.00 100.00
259 atsukaya 100.00 0.00 100.00
261 aketijyuuzou 100.00 100.00
262 manaysh 100.00 100.00
263 zenito9970 100.00 0.00 100.00
264 aaaaaepp1 100.00 0.00 100.00
265 sin_phi 100.00 100.00
266 forestsignal 100.00 0.00 100.00
267 ka_mi 100.00 100.00
268 himkt 100.00 0.00 100.00
269 fortoobye 100.00 100.00
270 turgure 100.00 0.00 100.00
271 yamacken 100.00 0.00 100.00
272 megumish 100.00 100.00
273 falius 100.00 0.00 100.00
274 jack 100.00 100.00
275 coolon 100.00 0.00 100.00
276 iaoiui 100.00 0.00 0.00 100.00
277 yugamiakira 100.00 100.00
278 misogi 100.00 100.00
279 yata 100.00 0.00 100.00
280 fujiyama 100.00 100.00
281 kumasaki101 100.00 0.00 100.00
282 tata 100.00 100.00
283 noteton 100.00 0.00 100.00
284 mika 100.00 0.00 100.00
285 mossuru777 100.00 0.00 100.00
286 perkappa 100.00 100.00
287 nhoopQstw3E 100.00 0.00 100.00
288 atsushi 100.00 100.00
289 Kuni88 100.00 0.00 100.00
290 yutara 100.00 0.00 100.00
291 Toxy 100.00 0.00 100.00
292 azaika2098 100.00 0.00 100.00
293 yotti 100.00 0.00 100.00
294 toru34 100.00 0.00 100.00
295 rucm 100.00 0.00 100.00
296 men100 100.00 0.00 100.00
297 mio_h1917 100.00 100.00
298 misokan 100.00 0.00 100.00
299 phi16 100.00 100.00
300 fham 100.00 0.00 100.00
301 Mistletoe 100.00 0.00 100.00
302 takus 100.00 0.00 100.00
303 mizutoki_ 100.00 0.00 100.00
304 hunterkonoha 100.00 0.00 100.00
305 mahaman 100.00 0.00 100.00
306 sly 100.00 0.00 100.00
307 ne270127 100.00 0.00 100.00
308 hanahanahu 100.00 0.00 100.00
309 wtnk0812 100.00 0.00 100.00
310 metasequo 100.00 100.00
311 pushback 100.00 0.00 100.00
312 KT_ 100.00 100.00
313 tmbkr 100.00 100.00
314 cloxe365 100.00 0.00 100.00
315 fei717 100.00 0.00 100.00
316 kosakkun0918 100.00 0.00 0.00 100.00
317 human2003 100.00 100.00
318 zonoise 100.00 0.00 100.00
319 yamakaku324 100.00 0.00 100.00
320 sach 100.00 0.00 100.00
321 strasp09 100.00 100.00
322 ksd777 100.00 100.00
323 b0wtiecat 100.00 0.00 100.00
324 goodknows 100.00 0.00 100.00
325 terura 100.00 100.00
326 junonon 100.00 0.00 100.00
327 ryoana14 100.00 0.00 100.00
328 toricor 100.00 100.00
329 n7g7z3k 100.00 100.00
330 kiskhscvs 100.00 0.00 100.00
331 nophel 100.00 100.00
332 reiji1112 100.00 0.00 100.00
333 coresuo 100.00 0.00 100.00
334 macchi09 100.00 0.00 100.00
335 childrens0813 100.00 100.00
336 akimas 100.00 100.00
337 Eleking 100.00 0.00 100.00
338 tats_u_ 100.00 0.00 100.00
339 Gfy593L3 100.00 0.00 100.00
340 sobaya 100.00 100.00
341 hiww 100.00 100.00
342 gmcgso_kdeuvmt 100.00 0.00 100.00
343 oda1979 100.00 0.00 100.00
344 yab 100.00 0.00 100.00
345 chiwakii 100.00 0.00 100.00
346 alt 100.00 100.00
347 chiwawa_star 100.00 100.00
348 L3Sota 0.00 100.00 100.00
349 dog_peer 100.00 0.00 100.00
350 h4hajime 100.00 100.00
351 yuichiito 100.00 100.00
352 tspcx 100.00 0.00 100.00
353 elzzup 100.00 100.00
354 keikun001 100.00 100.00
355 zxc_identity 100.00 100.00
356 proton 100.00 100.00
357 kvgby 100.00 100.00
358 Min_Too 100.00 100.00
359 liceperson 100.00 0.00 100.00
360 yukiotk 0.00 0.00
360 kiko 0.00 0.00
360 iwa1028 0.00 0.00
360 prololo 0.00 0.00
360 gihara 0.00 0.00 0.00
360 wow 0.00 0.00
360 KY_shi_o 0.00 0.00
360 lovemma 0.00 0.00
360 Kirishima_uron 0.00 0.00