top > Country

Country: Japan

# Handle Algorithm Marathon
1 lyrically 3375 1527
2 snuke 2893 1925
3 uwi 2756 ---
4 IH19980412 2724 ---
5 natsugiri 2523 1166
6 kmjp 2375 ---
7 nwin 2265 ---
8 sansen 2244 ---
9 satashun 2235 ---
10 nuip 2230 ---
11 kusano 2183 1423
12 rian 2171 1148
13 koba2adc 2150 1286
14 yokozuna57 2143 ---
14 tomerun 2143 2401
16 cafelier 2122 1022
17 EmK 2008 2388
18 tanzaku 1984 1913
19 Hec 1956 630
20 xhl_kogitsune 1872 ---
21 catlower 1810 ---
22 kzyKT 1768 800
23 nakari1124 1735 ---
24 koyumeishi 1715 1808
25 yowa 1619 2297
26 colun 1606 2242
27 kuuso1 1551 1389
28 yaoshimax 1535 1370
29 terry_u16 1510 1714
30 hiro116s 1500 1365
31 iehn 1477 2264
32 imazato 1466 2371
33 iwashi31 1450 2051
34 NobuMiu 1399 1770
35 hotpepsi 1392 1034
36 ATowerOfHanoi 1364 1502
37 EvbCFfp1XB 1339 1570
38 shoun 1319 ---
39 torus711 1311 1129
40 tashikani 1307 1850
41 KTR 1296 969
42 M.Saito 1294 1719
43 unsre 1269 973
44 iino 1263 ---
45 nmnmnmnmnmnmnm 1229 948
46 warm4C0 1200 ---
47 simanman 1148 2360
48 Silphire 1144 ---
49 okazaki 1113 1379
50 ty70 1063 737
51 damekamo 1046 1471
52 AnimeCannon 795 ---
53 yuki2006 783 840
54 kazuyoshihayase 726 ---
55 fujiyama 596 1610
56 ozy4dm 0 1625